Hvem er en flyktning?

I den offentlige debatten virker skillet ofte så enkelt; reelle flyktninger, asylsøkere som har behov for beskyttelse, skal få bli. Alle andre må reise hjem. Men hvordan avgjøres det om den som søker asyl her faktisk er flyktning?

Dette vanskelige spørsmålet er det saksbehandlere i Utlendingsdirektoratet (UDI) som avgjør.

En som har studert nettopp denne gruppen og analysert deres metoder og dilemmaer er dr. Tone Maia Liodden. Liodden er forsker ved Arbeidsforskningsinsituttet ved HiOA og har skrevet sin doktoravhandling i sosiologi om skjønnsutøvelse i asylsaker. Hun kommer til vårt podcaststudio for å dele sin innsikt i noen av prosessene, problemstillingene og vurderingene saksbehandlerne står overfor i sitt virke.

Det skal handle om troverdighet og tvil, om hva slags informasjon som faktisk kan oppdrives og hvilke erfaringsbaserte praksiser man bygger opp og lener seg på.

Så får lytterne selv vurdere: er det egentlig mulig å ha et rettferdig system for vurdering av asylsaker? Kan man noen gang vite sikkert om et vedtak er riktig? Og – finnes det noen bedre løsning?

Les mer:

Definisjon av ”Flyktninger” i følge Store Norske Leksikon: https://snl.no/flyktninger

I podcasten nevner vi saken til iranske Leila Bayat, som ble tvangsutvist fra Norge i mars 2017, da UDI og ankeinstansen Utlendsingsnemnda (UNE) anså dokumentasjonen på en dom fra Iran som falsk. Etter returen ble dommen på på 80 piskeslag fullbyrdet i følge Bayat. Hun er nå tilbake i Norge og saken skal utredes ytterligere.

Les mer her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/iran/leila-bayat-jeg-kjenner-meg-trygg-i-norge/a/24163067/

Her er UNEs uttalelse om saken: https://www.une.no/en/see-more-news/archive/2017/leila-bayat-tilbake-i-norge/

Boka Refugee Roulette finner du her: https://nyupress.org/books/9780814740743/

Tone Maja Lioddens doktoravhandling The burdens of discretion. Managing uncertainty in the asylum bureaucracy (UiO, 2017) er foreløpig ikke publisert på nett, men du kan få den tilsendt ved å sende en e-post til tone.liodden@afi.hioa.no

Sammendraget finner du her: http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/disputas-tone-maia-liodden.html

Les mer om avhandlingen på forskning.no, her: https://forskning.no/2017/06/udi-bor-apne-mer-tvil-i-saksbehandlingen/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-oslo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *