Flere minoritetspasienter øker kompetansebehovet hos helsearbeidere

Lise-Merete Alpers

Lise-Merete Alpers

Forskning viser at pasienter med minoritetsbakgrunn får dårligere kvalitet på medisinsk behandling enn øvrige pasienter. Stipendiat Lise-Merete Alpers har nettopp levert doktorgrad om kompetansebehovet helsepersonell har i møte med etniske minoritetspasienter.

Og det handler ikke bare om språkutfordringer. For hva gjør en lege når pasienten er overbevist om at årsaken til sykdom er straff for en syndefull handling utført av bestemor?

Les mer

Gir dårligere behandling til minoriteter: http://forskning.no/helsepolitikk-etnisitet/2014/03/gir-darligere-behandling-til-minoriteter

– Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter: http://forskning.no/2017/05/helsepersonell-kan-ikke-behandle-innvandrerpasienter-pa-en-likeverdig-mate/produsert-og-finansiert-av/hogskolen-i-oslo-og-akershus

Møte med etniske minoritetspasienter: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/mote-med-etniske-minoritetspasienter

Overser symptomer hos minoritetspasienter: https://sykepleien.no/2014/05/overser-symptomer-hos-minoritetspasienter

Gir minoriteter dårligere behandling: http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/27135

Artiklene i avhandlingen:

Artikkel 1
Lise-Merete Alpers og Ingrid Hanssen (2014) Caring for ethnic minority patients: A mixed method study of nurses’ self-assessment of cultural competency. Publisert i Nurse Education Today. 34 (2014) 999–1004http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.12.004

Artikkel 2
Ingrid Hanssen og Lise-Merete Alpers (2010) Interpreters in Intercultural Health Care Settings: Health professionals’ and professional interpreters’ cultural knowledge, and their reciprocal perception and collaboration. Publisert i Journal of Intercultural Communication, ISSN 1404-1634, issue 23, June 2010.URL: http://www.immi.se/intercultural/

Artikkel 3
Lise-Merete Alpers (2016) Distrust and patients in intercultural healthcare: A qualitative interview study. Publisert i Nursing Ethics, 1–11, DOI: 10.1177/0969733016652449.

Artikkel 4
Lise-Merete Alpers (2016) Hospital food: Muslim migrant patients and nurses’ dissimilar understanding of patients’ dietary needs. Sendt inn desember 2016 til Journal of Clinical Nursing.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *