Kvalitet i undervisning?

Hvordan kan vi finne ut om undervisning og utdanning holder en viss kvalitet? Professor Gunn Helene Engelsrud er underviser, pedagog og forsker ved Høgskolen i Vestlandet og ansvarlig for UH-pedagogikk ved Senter for profesjonsforskning. I denne episoden snakker Gunn Helene om hvordan forstå det vanskelige begrepet kvalitet og hvorfor måling ikke sier oss mye om virkelig kvalitet.

Les mer:

Tidligere podkast med Gunn Helene Engelsrud: Hvorfor er vi så glad i OL? Og hva skal til for å lykkes som utøver? – https://vitenogsnakkis.oslomet.no/2018/02/16/sa-glad-ol-a-lykkes-utover/

Feltarbeid på havet

Camilla Mevik har tilbragt syv måneder i feltarbeid på et 300meter langt skip sammen med 25 sjøfolk. På skipet har Camilla observert, snakket med, jobbet og blitt godt kjent med hverdagen til sjøfolka. I denne episoden sakker vi om det litt uvanlige feltarbeid og det, for mange, ukjente arbeidslivet på havet.

Camilla Mevik
Camilla Mevik

Hvordan kan vi foreldre forholde oss til testing i skolen?

I denne episoden snakker vi om nasjonale prøver, ukesprøver og testing, med professor Sølvi Mausethagen ved Senter for profesjonsstudier.

For hva er forskjellen på de ulike testene? Hvorfor brukes testing i skolen? Og hvordan kan vi foreldre påvirke dette?

Sølvi har forsket på elevresultater og har blant annet gitt ut boken Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (2018). Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling. ISBN: 9788245024326. 167 s. Fagbokforlaget.

Les mer om Sølvi og hennes forskning: https://www.oslomet.no/no/om/ansatt/solvim/

Andre relevante podkastepisoder: Hva skal vi med nasjonale prøver i skolen? og PISA-bløffen om norsk skole
Utdanningsforskning – https://utdanningsforskning.no/
Utdanningsdirektoratet – https://www.udir.no/

Hvordan rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn?

I enkelte yrker er det mindre diskriminering enn andre. Noen av de yrkene som beskytter mot diskriminering er sykepleier og lærer. Allikevel er det få studenter med innvandrerbakgrunn på disse studiene.

Hvordan kan OsloMet og andre utdanningsinstitusjoner rekruttere bredere, og få studenter med innvandrerbakgrunn til å studere ved profesjonsutdanningene?

Nassima Dzair

Nassima Dzair

Nassima Dzair leder InterBridge. I denne episoden forteller hun om interkulturell kompetanse, og gir oss tips til hvordan man skal tenke når man vil rekruttere mangfoldig.

Hør episoden fra desember 2018 om yrkene der innvandrere ikke diskrimineres.

 

Hva skylder vi barna våre?

Eirik Christopher Gundersen

Eirik Christopher Gundersen

Eirik Christopher Gundersen er filosof og har nettopp tatt en doktorgrad der han undersøker de moralske pliktene til fosterforeldre og ansatte i barnevernsinstitusjoner.

Hva ligger i begrepet «barnets beste», og har fosterforeldre plikt til å handle til barnets beste? Gjelder forpliktelsene til foreldre også de som ivaretar barn på oppdrag fra staten? Er det greit med 3 måneders oppsigelsestid for fosterforeldre hvis vi legger barns beste til grunn?

I denne episoden forklarer Eirik en filosofs innfallsvinkel til disse store spørsmålene.

For videre lesning:

Avhandlingen: https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/603/116

Et lite utvalg av relevant bakgrunnslitteratur:

Hvordan prioriterer legevakten pasienter på venterommet?

Lars E. F. Johannessen

Hvorfor må noen sitte og vente med brukket finger på legevakten, mens andre uten synlige skader kommer rett inn?

Lars E. F. Johannessen har forsket på hvordan sykepleiere bruker prioriteringssystemet Manchester Triage System i møte med pasienter på legevakten. Han har sett spesielt på hvordan sykepleiere bruker systemet sammen med eget skjønn.

Les mer:

Johannessen, L.E.F. (2017). Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing. Sociology of Health & Illness 39(7): 1180-1194. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9566.12578

Johannessen, L.E.F. (2018). Workplace assimilation and professional jurisdiction: How nurses learn to blur the nursing-medical boundary. Social Science & Medicine 201: 51-58. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300522

Johannessen, L.E.F. (2018). Narratives and gatekeeping: Making sense of triage nurses’ practice. Sociology of Health & Illness. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9566.12732

OsloMet gjennom 200år

Jan Messel

Selv om OsloMet bare er noen måneder gammel strekker historien seg 200 år tilbake. I dagens episode forteller Jan Messel om de første utdanningene, kvinnene som etablert profesjonsutdanninger, kjønnsubalanse, akademisering, sammenslåing, ivrige politikere, Gudmund Hernes og mye mer. Velkommen til en lærerik historietime.

Les mer på «Rom for historien»

Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Hva gjør fastlegen med medisinsk uforklarte plager og sykdommer?

Erik Børve Rasmussen

Nær en tredjedel av fastlegenes pasienter har tilstander legene ikke har noen formelt anerkjent forklaring på. Slike tilstander omtales som såkalte diffuse lidelser.

Erik Børve Rasmussen forsker på fastlegenes tilnærming til diagnoser og diagnostisering av pasienter med diffuse lidelser. I denne episoden forteller han om definisjonen på sykdom, forskjellen mellom nye og erfarne leger og ikke minst hvordan diagnosen fungerer.

Les mer:

Rasmussen, Erik Børve (2017). Balancing medical accuracy and diagnostic consequences: diagnosing medically unexplained symptoms in primary care. Sociology of Health and Illness. Vol. 39. doi: 10.1111/1467-9566.12581
Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine. Vol. 180. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020
Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine. Vol. 124. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.11.044

Slik blir du forsker

Silje Bringsrud Fekjær

Dagens episode handler om tre bokstaver og veien til en doktorgrad og liv som forsker.  Hva er egentlig en phd og hvordan overleve phd-livet?

Professor Silje Bringsrud Fekjær er på besøk i studio for å svare på alle phd-spørsmålene våre. Hvis du trenger mer phd-motivasjon anbefaler vi boken til Silje, Ph.d. – en veiviser.

Les mer: