Hva kan vi vente oss i framtidas arbeidsliv?

Streikefaren i staten er over for denne gang, men spørsmål om arbeidslivet engasjerer! Stipendiat Kristian Heggebø ved HiOA gir oss mer innsikt. heggbo-studioHan mener svakere stillingsvern er en dårlig idé, og forteller mer om framtidsutsikene våre: Flere midlertidige stillinger, økt arbeidsledighet og fare for å falle utenfor.

I mars 2016 skrev Kristian Heggebø en kronikk i Aftenposten, som du kan lese her. Den hadde nettopp tittelen «Svakt stillingsvern er ein dårleg idé».

Faksimile: Aftenposten, mars 2016 Foto: Kristian Heggebø i podast-studio

Hvorfor har vi fått en flyktningkrise?

Marie Louise Seeberg

Marie Louise Seeberg

Har asylsystemet brutt sammen? Bør vi hjelpe flyktninger i nærområdene eller i Europa? Og hva kan gjøres for å sikre at folk som flykter fra nød, krig og overgrep blir tatt imot på en menneskelig og ryddig måte?

– Hvis ikke europeiske og norske politiske leder tar et ansvar for å løse denne krisen, ser jeg for meg et Europa hvor man ikke lenger ser på dette som en krise, men som normalt at det vandrer folk rundt uten noe å spise, et sted å bo eller noe å leve av, sier NOVA-forsker Marie Louise Seeberg ved HiOA.

Velferdsvalget

15405673260_1db22c7808_kHvorfor blir det så mye snakk om velferd i lokalvalgkampen? Og hva ligger egentlig i begrepet velferd? Kåre Hagen er HiOAs fremste ekspert på temaet velferd, og leder forskningsinstiuttet NOVA ved HiOA. Her deler han sin kunnskap om velferdsbegrepet, og peker på hvilket velferdsspørsmål som mangler i valgkampen. Og jammen tar han ikke også ansvar for at politikerne skal få et godt verktøy for å utforme helhetlige tjenester for befolkningen.