Pårørende og tvang

Jeg husker de første dagene. Vi besøkte han jo hver dag, og da opplevde jeg det som det var sånne kjempevoldsomme ting som foregikk der. Og så plutselig så var det noen som stoppet og kikket ned på meg; «Hei, der har vi jo en, hei, hvordan er det med deg?» Og bare det at noen spurte, så begynte jeg å gråte bare. Fordi de så meg. Og så sa jeg bare et eller annet, noen ord. Og så dro de videre.

– Mor til psykiatrisk pasient.

Tvang innen psykiatrien er et tema som reiser mange etiske utfordringer og dilemmaer, men mens mye av mediedekningen og forskningen konsentreres om omfanget av tvang og effekten tvang har på pasienter, er det få som har snakket med de som ikke har et tall i statistikkene, de som står på sidelinjen: de pårørende.

Reidun Norvoll

Reidun Norvoll

En av de som har snakket med denne gruppen er Reidun Norvoll, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hun har inntil nylig hatt et postdoktorat i prosjektet Psykiske helsetjenester, etikk og tvang ved senter Senter for Medisinsk Etikk på Universitetet i Oslo.

Med utgangspunkt i arbeidet hun gjorde der forteller hun i denne podcasten om noen av de vanskelige problemstillingene pårørende står overfor i situasjoner der tvang blir benyttet. Hvor mye vet de i forkant om hva tvangsinnleggelse kan innebære?

Selv om Norge har strenge retningslinjer for bruk av tvang, er tvangsbruk langt mer utbredt enn de fleste er klar over. Loven er også tydelig på at pårørende skal involveres og ivaretas, men skjer dette i praksis? Hvor godt følges pårørende opp? Hvilke alternativer til tvang finnes og hvordan kan systemer og prosedyrer rundt tvangsbruk innen psykiatrien forbedres?

Les mer:

Vi får kun sveipet kort over dette tunge temaet i vår podcast, så les mer om prosjektet og forskningen Reidun Norvoll har vært involvert i her:

Sitatene i podcasten er hentet fra ressursheftet Tvang og medvirkning i psykiske helsetjenester – Pasienters og pårørendes syn og erfaringer av Reidun Norvoll og Reidar Pedersen: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/pet-pasienter-parorende/

Les også denne artikkelen om tvang og pårørende:
Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalisation and coercion – https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0159-4

Og en kronikk om tvang og unge pårørende, der blant annet bruk av politibil ved henting av pasienter blir tatt opp: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/05/15/klarer-vi-a-snakke-med-unge-som-har-sett-tvang-mot-familiemedlemmer/

*Sitatet podcasten innleder med er hentet fra publikasjonen Tvang og medvirkning i psykiske helsetjenester – Pasienters og pårørendes syn og erfaringer (s. 48) og er lest inn Av Anniken Jess Iversen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *