Kven er dei heimlause?

Evelyn Dyb

Evelyn Dyb

Stemmer det at vi har heimlause i velferdssamfunnet vårt?

Vi har invitert forskar Evelyn Dyb ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR for å forklare oss situajonen for heimlause i Noreg.

6. juni 2017 presenterte Evelyn og ein kartlegging som viste stor nedgang i antall bustadslause i Noreg, frå 6000 til 3909 personar. Men vil denne nedgangen vare?

Les mer her:

Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge: http://www.hioa.no/vitenogpraksis/Velferd-og-arbeidsliv/Kraftig-nedgang-i-antall-bostedsloese-i-Norge

Bostedsløse i Norge 2016 – En kartlegging: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Bostedsloese-i-Norge-2016

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid: https://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/bolig-for-velferd/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *