Hvor går Russland?

Hvorfor er president Putin fortsatt så populær – til tross for nedgangstider og økonomisk krise?

Og er det noen reel politisk opposisjon i Russland?

I denne episoden snakker vi om vårt store naboland – om politikerne som styrer, den fremvoksende patriotismen, frykten for Vesten og løssluppen liberalisme og hvordan Hilary Clinton fremstilles på russisk TV.

Dagens gjester og Russlandseksperter kommer begge fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Jørn Holm-Hansen

Jørn Holm-Hansen

Jørn Holm-Hansen er dr. polit., statsviter og Forsker I. Hans akademiske spesialfelt er politikk og forvaltning i Russland, EUs østlige medlemsland og Vest-Balkan. Innen oppdragsforskning er Holm-Hansen mye brukt som evaluator, særlig av bistand og demokratistøtte.

Aadne Aasland

Aadne Aasland

Aadne Aasland har de seneste årene hovedsakelig arbeidet med spørsmål knyttet til velferd og migrasjon, med Russland og de baltiske land som spesialområde. For tiden arbeider han blant annet på prosjekter om nettverksstyring i Russland og lokale forvaltningsreformer i Ukraina. Nylig avsluttet Aadne et større norsk-russisk prosjekt om HIV-forebygging i Nordvest-Russland.

Les mer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *