«Fake news» og alternative medier

13.september 2021 er det stortingsvalg. I sammenheng med dette skrev VG den 2.juni at PST frykter at falske nyheter og hackergrupper kan påvirke valget her i Norge. Vi tok en prat med de to forskerne Steen Steensen og Karoline Andrea Ihlebæk for å snakke om fake news og alternative medier på internett. Hvordan spres egentlig falske nyheter, og hva kan vi som samfunn gjøre for å stoppe det? Er det slik at alternative medier skriver falske nyheter? Dette er bare noen av flere spørsmål vi fikk svar på i denne episoden av Viten og Snakkis.

OBS: Det er en feil i podcastepisoden. Forskeren Steen Steensen blir kalt Steen Steenesen gjentatte ganger, og dette er altså feil. Han heter Steen Steensen.

Folk har rett til informasjon

Retten til informasjon er blitt en del av FNs bærekraftsmål.

Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler

FNs bærekraftsmål delmål 16.10

I denne episoden forklarer professor Elisabeth Eide og leder for Det internasjonale senteret ved journalistikk og mediefag, Oona Solberg, hvorfor dette delmålet er så viktig for oss alle, ikke bare journalister. Mange land har en lov om tilgang til informasjon, men det finnes alltid et gap mellom lov og praksis.

Les mer:

Hvordan mobilisere i sosiale medier?

Susanne Kaluza, Bente Kalsnes og Kristin Skare Orgeret

I denne episoden får du høre en panelsamtale fra årets 8. mars-arrangement på OsloMet.

Tema er likestillingskampanjer i sosiale medier og i panelet hadde vi tre kunnskapsrike damer.

Susanne Kaluza er OsloMet-alumn, journalist, forfatter og feminist. Hun har tatt initiativ til en rekke kampanjer, som kampen mot reservasjonsretten, Kryss Kvinner Inn og Gå For Sumaya. Mobiliseringen til disse har i stor grad skjedd ved bruk av sosiale medier.

Susanne Kaluza, Bente Kalsnes, Kristin Skare Orgeret og Solveig Svantensen

Professor Kristin Skare Orgeret har forsket på #metoo-kampanjen og førsteamanuensis Bente Kalsnes peker på hva som må til for at kampanjer skal lykkes.

Moderator er Solveig Svantensen, programansvarlig for lederutvikling ved OsloMet.

Podkast om podkast

I dagens episode snakkar vi om podkast med radio- og podkast-ekspert Tine Eide. Tine underviser i radio på journalistikkudanninga til OsloMet og har tidligare vunne prisen «Årets radiotalent» under Prix Radio. I tillegg til å undervise på OsloMet lagar Tine nisjepodkast for barn og radioinnslag på NRK P2.

Meir om Tine sine prosjekt:

Eit år med Trump, eit år med mediaendringar

Bente Kalsnes

Bente Kalsnes

For eit år sidan klødde vi oss i hovudet og lurte på korleis verden ville fungere med Donald Trump som president. Etter eit år og 2000 Trump-løgner klør vi fortsatt.

Kva har skjedd?

Korleis har Trump påverka media og sosiale medier og har politisk kommunikasjon endra seg?

I denne episoden har vi besøk av mediaforskar og førsteamanuensis Bente Kalsnes som forklarar mediaendringane det siste året.

Myter og masterplot i Bouchikhi-saken

Trond Løkke

Trond Løkke

21. juli 1973 ble en mann, Ahmed Bouchikhi, skutt ned og drept på åpen gate i Lillehammer. Norsk politi arresterte til sammen seks personer som viste seg å være israelske agenter. Saken skapte stor interesse internasjonalt og ikke minst i pressen.

Les mer

Historier om engang da livet endret seg

Kjersti Blehr Lånkan

Kjersti Blehr Lånkan

Journalist Kjersti Blehr Lånkan er nettopp ferdig med masteroppgaven sin der hun har samlet sterke, betydningsfulle historier fra flyktninger og innvandrere. Historiene handler alle om engang da livet endret seg. Historier om krig, flukt, møter og andre vendepunkt i livet.

Les mer

Hva er falske nyheter?

Silje Rønning Kampesæter

Silje Rønning Kampesæter

Silje Rønning Kampesæter er tidligere HiOA-student og jobber nå som journalist i NRK. Hun har jobbet med #virkelighetskrigen der NRK har sett på flere side ved dagens mediesituasjon.

Bente Kalsnes

Bente Kalsnes

Bente Kalsnes er førsteamanuensis og ekspert på sosiale medier. Hun underviser og forsker på digital journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

I denne episoden snakker Silje og Bente om falske nyheter, hvordan de oppstår, hvordan de spres og hva vi kan gjøre for å stoppe dem.

100 000 klimajobber

Foto: Mimsy Møller, Samfoto / Scanpix

Når du hører ordet «klimajobb» vil du kanskje tenke i retning fornybar energi. Mange av de arbeidsplassene vi må opprette vil være klimajobber innen fornybar energi. Likevel vil det være mange helt sentrale klimajobber som kanskje ikke er like åpenbare. Det å bygge jernbane og å kjøre flere bussavganger er også klimajobber.

I denne episoden forteller mediaviter Andreas Ytterstad om engasjementet sitt for klima, medias rolle og hans arbeid med Broen til framtiden.