What is disablism?

In this podcast episode PhD Candidate Gagan Chhabra explains the term disablism. Discrimination against disabled people is a big problem, but not often talked about.

– Disabled people have been pushed back of the que and marginalized for too long, Gagan explains, it’s time to start a dialogue.

Read more:

Les mer

Fra ansiktsløs skurk til synlig helt

Nei, det er ingen mystisk maskert superhelt det handler om denne gangen, men historien om hvordan homofile menn har blitt fremstilt i media fra 1950 og til i dag.

Årets Pride-festival har hovedtema «historie», og ved OsloMet er vi så heldige å ha Anders Gjesvik som har forsket på homofiles historie i Norge.

I denne episoden forteller han om hvordan homofile menn gjennom de siste tiåra har gått frem og tilbake mellom å være skurk og offer, for så å bli helt.

Likevel er ikke alle kamper tatt, og Pride spiller en viktig rolle i kampen om mangfold og likeverd.

Hvordan mobilisere i sosiale medier?

Susanne Kaluza, Bente Kalsnes og Kristin Skare Orgeret

I denne episoden får du høre en panelsamtale fra årets 8. mars-arrangement på OsloMet.

Tema er likestillingskampanjer i sosiale medier og i panelet hadde vi tre kunnskapsrike damer.

Susanne Kaluza er OsloMet-alumn, journalist, forfatter og feminist. Hun har tatt initiativ til en rekke kampanjer, som kampen mot reservasjonsretten, Kryss Kvinner Inn og Gå For Sumaya. Mobiliseringen til disse har i stor grad skjedd ved bruk av sosiale medier.

Susanne Kaluza, Bente Kalsnes, Kristin Skare Orgeret og Solveig Svantensen

Professor Kristin Skare Orgeret har forsket på #metoo-kampanjen og førsteamanuensis Bente Kalsnes peker på hva som må til for at kampanjer skal lykkes.

Moderator er Solveig Svantensen, programansvarlig for lederutvikling ved OsloMet.

Likestilling og fellesrom i forsvaret

De første vernepliktige kvinnene i Norge møtte til tjeneste sommeren 2016, for snart ett år siden. Hvordan har det gått? Hvordan står det egentlig til med likestillingen i det norske forsvaret?

Dag Ellingsen

Dag Ellingsen

Det er tema for et seminar som arrangeres på Litteraturhuset onsdag 10. mai 2017 og for å gi oss en liten forsmak på programmet, har AFI-forsker ved HiOA Dag Ellingsen tatt turen til Viten + Snakkis.

Sammen med Ulla-Britt Lilleaas fra Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning ved UiO, har Ellingsen studert likestilling i forsvaret gjennom flere år, og forteller om alfahanner, jenteromsdrama, fellesromharmoni og andre funn fra felten.
Ellingsen og Lilleaas står blant annet bak boka Likestilling i forsvaret, som høstet mye oppmerksomhet i internasjonale medier –http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/03/25/norway-army-unisex_n_5025835.html