Ungdom og seksuell vold

Forskning viser at ungdom i Norge har mange seksuelle erfaringer de helst skulle vært foruten. Ungdomstiden er en tid hvor mange tester både egne og andres grenser. Det kan være vanskelig å vite hva som er greit og ikke. Noen ganger er det åpenbart. Hva er den vanligste settingen ungdom opplever seksuelle overgrep? Er det noen grupper som er spesielt sårbare for overgrep? Hva kan vi gjøre for å forebygge uønskede seksuelle opplevelser?

Vi snakker med forsker Lars Roar Frøyland og stipendiat Ellen Oftedal Schwencke ved NOVA, OsloMet

Programleder: Trond Tveit

Viten & Snakkis finnes også på Youtube