Lekser eller ikke lekser?

Burde vi egentlig ha lekser?

Cecilie Pedersen Dalland er førsteamanuensis ved OsloMet innenfor fagfeltet pedagogikk. Hun har flere års erfaring som veileder, sensor og foredragsholder, i tillegg til ti års erfaring som lærer i grunnskolen i Oslo.

I 2021 ble et forskningsarbeid hun og kollegaer hadde gjort på hjemmeskole under koronapandemien publisert. Der kom det tydelig fram at mange norske elever har fått for dårlig oppfølging og hjelp til skolearbeidet. Vi tok en prat med Cecilie om fenomenet «lekser», om hva som bør endres med dagens praksis.

Les mer her